Dode zielen

In zijn diepste slaap tot hen geroepen.
Met gesloten ogen zwermden zij
als spreeuwen om hem heen.

Onweerstaanbaar naar hen gebogen,
hij verstond niet wat zij riepen.
Zij lieten hem bezeten achter
in de rafelranden van de nacht.

Maar nooit met rust. Dag in
dag uit proberend te begrijpen
wat hem toegeroepen was,
beheersten zij hem meer en meer.

Hij wilde bewegen zoals zij bewogen,
klinken zoals zij klonken.
Soms kwam hij in de buurt,
Ver verwijderd van iedereen.

Tot in een rusteloze nacht
zij weer aan hem verschenen,
hem alles gaven te verstaan.

Die ochtend is hij verdwenen
en nooit meer teruggezien.

Ze worden nog weleens gehoord,
zijn nagebootste klanken,
door een enkeling in diepe slaap.

Roepende.
Dag in dag uit.
Dag in dag uit.
Dag in dag uit.

Love will tear us apart

Drums en bas het fundament,
gitaar en keyboards het gebouw.
Jouw stem uit de kelder,
zet het geheel in vuur en vlam.

Ik zie jou voor het eerst.
Voel de kracht die herrijst
uit bergen as.

Even word jij mijn broer,
komen wij uit hetzelfde nest.

In onze ogen dooft hetzelfde licht.

Unknown Pleasures

De kreek die uitmondt in zichzelf,
rimpeling van verzonken.
Gevangen in zuidwesthoekklei,
de zee in land verdronken.

Waar we polsstok sprongen in de wei
en vreeën tussen koeienstront.
Waar ik thuis met blauwe ballen kwam,
Met blauwe jeiter aan mijn kont.

Waar volgens buurvrouw zondags werk niet gedijt,
was zij volgens vader op die dag verwekt.
Waar we verder alle dagen zwegen,
De tafel stipt om 6 gedekt.

Waar mijn zaad en roem niet
wilden aarden in het begraasde gras.
Waar nu een nieuwe nieuwbouwwijk
Nieuwer is dan toen de onze was.

Waar ik woorden zocht voor
wat voor mij alleen onzegbaar leek.
Woorden die ik voor mezelf zweeg.
Waarvan ik nog de stille echo hoor.

Waar ik in de koopjesbak van Minkema,
Nota bene, Unknown Pleasures vond.

Waar dan toch maar mooi uit bleek
dat er dus wel degelijk iets bestond.