Slaapstuip

In alle rust is er ineens contact.
Koper op koper.
De schakelaar klikt aan
meteen weer uit.

Een split second oog in oog.
Vrije val door verloren tijd.

Alles balt samen valt het uit elkaar.
Ergens is een morgen nog net in het verschiet.
Daarna, waarachter…

Het hart op hol geslagen,
Het lichaam stijf rechtop in bed.
Adem piept gierend door de pijp.
De rust keert maar met moeite terug.

Na de eerste opluchting volgt het besef.
En een onbestemde nacht.