Weg

Rennen in slow motion.
Laaghangend in de lucht
en stuurloos op de been.

Een kind wordt langzaam ouder.

Snel,
sneller alles komt tot stand.
Voor altijd na de start,
voor altijd voor de finish.
Voor altijd

onderweg
en pas op de plaats.